Publicerad den Lämna en kommentar

Studiemedel och fribelopp höjs nästa år 2024

CNS gick idag ut med nyheten att studiemedel och fribelopp höjs kommande år. Från och med år 2024 kommer studenter i Sverige att få en välkommen ekonomisk boost när prisbasbeloppet höjs. Denna förändring kommer att medföra en ökning av studiemedlen med cirka 1 100 kronor per månad.

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar årligen för att fastställa prisbasbeloppet, vilket sedan godkänns av regeringen. Prisbasbeloppets nivå baseras på det allmänna prisläget och används som referenspunkt för att beräkna olika ersättningar och bidrag i Sverige, inklusive studiemedlen.

För år 2024 har det nya prisbasbeloppet satts till 57 300 kronor. Detta innebär att studenter som erhåller fullt studiemedel, både i form av bidrag och lån, kommer att få 13 156 kronor per fyra veckors heltidsstudier från och med det kommande året. Detta är en välkommen ökning jämfört med tidigare år och fortsätter den stigande trenden för studiemedel sedan 2020, då det höjdes med 2 296 kronor, och sedan 2023, då det ökades med ytterligare 1 104 kronor.

Förutom höjningen av studiemedlen kommer även det så kallade fribeloppet att öka från 2024. Den nya gränsen för att kunna tjäna pengar utan att studiemedlet påverkas kommer att ligga på 110 995 kronor för 20 veckors studier under ett halvår. Det innebär att studenter kan ha en månatlig inkomst på upp till 18 500 kronor innan deras studiemedel minskar.

Studiestartsstödet, som är ett bidrag för arbetslösa studenter, kommer också att höjas till år 2024. Det nya beloppet för studiestartsstödet kommer att vara 10 884 kronor för fyra veckors heltidsstudier.

Dessa förändringar i studiemedel och studiestartsstöd kommer att vara till stor hjälp för studenter i Sverige och förbättra deras ekonomiska situation med början nästa år. Det är viktigt att notera att studiebidraget på gymnasiet inte påverkas av prisbasbeloppet och kommer fortfarande att vara 1 250 kronor per månad, en särskild bestämmelse fastställd av riksdagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *